علیرضا صفرخانلو

مدیرعامل
پیام مدیر عامل

آخرین اخبار

پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 99/03/07 روز چهارشنبه با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

شرکت گسترش نمایشگاه های بین المللی و دائمی استان البرز از مجریان برگزاری نمایشگاه های تخصصی دعوت به عمل می آورد

(کرونا را شکست می دهیم)

جدول نمایشگاهی

تبلیغات نمایشگاه بین المللی و دائمی استان البرز

همکاران ما

نمایشگاه تخصصی کالای ایرانی

پروژه سایت دائمی نمایشگاه استان البرز

نمایشگاه کرج

شرکت نمایشگاهی البرز

نمایشگاه تخصصی فرش و تابو فرش

فهرست